Aigua calenta higiènica

 

Parlant clar: sense acumulador d'aigua calenta sanitària, no hi ha malalties. Els acumuladors d'aigua calenta sanitària eren comuns en el passat i, lamentablement, avui en dia segueixen estant molt estesos com a solució estàndard per a l'escalfament d'aigua potable, amb totes les seves desavantatges i problemes coneguts. L'aigua potable, un aliment, no s'hauria de guardar o emmagatzemar calenta.

Les conseqüències són la calcificació permanent, la contínua pèrdua de calor de parada amb el consegüent elevat consum d'energia, així com el foment del creixement de la legionel · la i altres agents patògens.

 

Quina és la solució?

En lloc del seu acumulador d'aigua calenta sanitària (de servei) posi simplement un acumulador estratificat Oskar amb escalfador continu adaptat per a l'escalfament d'aigua potable per pas continu higiènic.

Amb tota comoditat.

Escalfament d'aigua potable per a ús domèstic amb Estació de producció d'ACS TWKS-70
Escalfament d'aigua potable en instal · lacions grans amb Estacions de producció d'ACS TWKK

Davant l'escalfament d'aigua potable conegut en acumuladors d'aigua calenta, l'escalfament de flux continu amb la tecnologia ratiotherm ofereix unes avantatges:

  • Cabals elevats; modificació progressiva de la quantitat d'aigua calenta disponible.
  • Només s'escalfa tanta aigua com s'extreu en cada moment.
  • Amb això es prevé el creixement de la legionel·la.


Menor consum d'energia gràcies a:

  • Pèrdues mínimes de calor de parada.
  • Baixes temperatures de càrrega.
  • No és necessari un consum addicional d'energia per a la desinfecció de la legionel·la.
  • Sense agents patògens ocasionats per aigua reposada o lleugerament calenta com passa a la zona del fons d'un acumulador d'aigua calenta.
  • Limitació de la temperatura en carregar l'intercanviador de calor a menys de 60°C: es redueix la calcificació al mínim i es protegeix contra temperatures de sortida massa elevades.