Estacions compactes solars SOK

Estacions compactes solars SOK-6-16 i SOK-16-40. Estacions de transferència solar amb separació de circuits mitjançant intercanviador de calor extern.

 

Les estacions compactes solars consten de dos circuits hidràulics separats per un intercanviador de calor d'acer de gran qualitat.

L'anomenada part primària (cicle de col·lectors-intercanviador de calor) s'omple d'un líquid protector contra gelades, per evitar que es congeli a l'hivern.

La calor generada en els col·lectors es transporta mitjançant la bomba primària de SOK a través d'un sistema de canonades ben aïllat fins a l'intercanviador de calor.

Quan l'intercanviador de calor està prou calent, la bomba secundària del SOK transporta la calor a l'aigua de calefacció de l'acumulador estratificat.

Ara es pot fer un escalfament de l'aigua de calefacció a l'acumulador estratificat fins a 95 ° C.

L'intercanvi negatiu de temperatura de l'acumulador als col·lectors (refredament involuntari de l'acumulador), com és possible en molts sistemes d'acumulació amb bescanviador de calor intern, s'evita mitjançant el sistema de partició del SOK.

Amb les vàlvules d'ajust incorporades al SOK es regula un cabal òptim per al sistema solar, per assolir el grau més elevat d'efectivitat del camp de col·lectors i de l'intercanviador de calor.

 

 

Hi ha dos models d'estacions solars: la SOK-6-16 -per a una superfície màxima de 16m2 de col·lector solar en mode de baix cabal- i la SOK-16-40 -per fins a 40m2 de superfície de captació solar.

Datos técnicos SOK-6-16

Datos técnicos SOK-16-40