Estació de producció d'ACS TWKS-70

Escalfador d'aigua calenta sanitària TWKS-70 per a ús domèstic. Per escalfar aigua potable d'una manera regulada i higiènic en mode de escalfament continu per a tota la família.

Estacions compactes solars SOK

Estacions compactes solars SOK-6-16 i SOK-16-40. Estacions de transferència solar amb separació de circuits mitjançant intercanviador de calor extern.

Estacions de producció d'ACS TWKK

Escalfador en cascada d'aigua calenta sanitària de fins a quatre fases per a grans consums. Per escalfar aigua potable d'una manera regulada i higiènica en mode d'escalfament continu amb 2, 3 o 4 mòduls TWK.